Vurderingsrapport vedrørende Københavns Andelskasse under kontrol

Finansiel Stabilitet 13. marts 2020


Værdiansættelse pr. 13. september 2018 i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder


Den 13. september 2018 overtog Finansiel Stabilitet kontrollen med Andelskassen Københavns Andelskasse (Andelskassen) efter reglerne i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Efter gennemførelse af et udbud blev H.C. Krogh fra PwC i starten af februar 2019 udpeget som uafhængig vurderingsperson med henblik på at udarbejde den endelige værdiansættelse til brug for Finansiel Stabilitets gennemførelse af de endelige afviklingsforanstaltninger. Denne værdiansættelse er nu endelig og offentliggjort på Finansiel Stabilitets hjemmeside (Vurderingsrapporten).

Vurderingsrapporten danner som udgangspunkt grundlag for den endelige gennemførelse af afviklingsforanstaltninger i forbindelse med Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Andelskassen.

Vurderingsrapportens konklusion er, at der på overtagelsestidspunktet samlet skal foretages nedskrivninger til tabsabsorbering på 73,5 mio. kr., hvoraf nedskrivning af simple kreditorer udgør 53,8 mio. kr. og 19,7 mio. kr. er efterstillet kapital.

Vurderingsrapporten fastslår således, at tabene i Andelskassen var så store, at der ikke er dækning til andelskapital og efterstillede kreditorers krav. Finansiel Stabilitets foreløbige nedskrivning (bail-in) af disse krav er dermed endelige. Endvidere vil simple, usikrede kreditorers krav kun delvist blive nedskrevet, da denne gruppe af kreditorer vil modtage en udbetaling på 34 pct. af den tidligere, foreløbige nedskrivning på 100 pct.

Finansiel Stabilitets foreløbige bail-in af berettigede indskydere i henhold til § 13, stk. 2 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, vil blive tilbageført til fulde, da vurderingsrapporten viser at disse ikke skal bidrage til tabsabsorberingen.

Derudover er der også fuld dækning til dækkede indlån, og dermed skal Garantiformuen ikke bidrage med midler i forbindelse med Finansiel Stabilitets overtagelse og nedlukning af Københavns Andelskasse under kontrol.

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon +45 21 14 21 11
Eventuelt via pressekontakt, telefon +45 24 76 35 90

Bilag: Vurderingsrapport