Noter

3. Segmentoplysninger for moder

Aktiviteter 1. januar – 30. juni
Bankpakke
aktiviteter
Garanti­formuen
Afviklings­formuen
Elimineringer
I alt
(mio. kr.)
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
Netto renteindtægter
-11
-3
40
41
8
13
37
51
Bidrag til Garantiformuen og Afviklingsformuen
-
-
0
0
562
531
562
531
Øvrige netto gebyrindtægter og kursreguleringer mv.
7
10
-409
-70
-157
-36
-4
-13
-563
-109
Købesums- og medgiftsregulering
-6
13
-2
9
-
-
-8
22
Andre driftsindtægter og udgifter, netto
0
4
0
0
8
10
-6
2
2
16
Driftsomkostninger
62
48
3
3
8
10
-10
-11
63
50
Nedskrivninger på udlån og garantier mv.
-24
-3
0
0
0
0
-24
-3
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder
7
14
0
0
-4
-3
3
11
Periodens resultat
-41
-7
-374
-23
409
505
-6
475
Aktiver i alt 30. juni
7.556
8.014
12.061
12.406
6.141
5.186
-3
-10
25.755
25.596
Aktiver i alt 31. december
7.602
12.435
5.183
25.220
Forpligtelser i alt 30. juni
2.339
2.756
0
0
633
604
-3
-10
2.969
3.350
Forpligtelser i alt 31. december
2.314
0
84
0
2.398