2. Segmentoplysninger for koncern

Aktiviteter 1. januar - 31. december 2021
Koncern
(mio. kr.)
Bankpakke
aktiviteter
Garanti-
formuen
Afviklings-
formuen
Elimine-
ringer
I alt
Netto renteindtægter
-22
83
25
86
Bidrag til Garantiformuen & Afviklingsformuen
-
0
1.061
1.061
Øvrige netto gebyrindtægter og kursreguleringer mv.
27
-122
-63
-21
-179
Købesums- og medgiftsregulering
-11
7
-
-4
Andre driftsindtægter og -udgifter, netto
50
44
28
-13
109
Driftsomkostninger
92
6
35
-34
99
Nedskrivninger på udlån og garantier mv.
-72
0
-6
-78
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder
0
0
0
0
Årets totalindkomst før skat
24
6
1.022
1.052
Skat
1
0
0
1
Årets totalindkomst
23
6
1.022
1.051
Aktiver i alt 31. december 2021
6.457
12.435
5.118
-523
23.487
Kapitalandele i ass. virk. 31. dec. 2021 til indre værdi
35
35
Forpligtelser i alt 31. december 2021
1.169
0
19
-523
665
Aktiviteter 1. januar - 31. december 2021
Bankpakken
(mio. kr.)
Bankpakke
I og ll
Bankpakke
III og IV
Elimine-
ringer
I alt
Netto renteindtægter
-11
-11
-22
Øvrige netto gebyrindtægter og kursreguleringer mv.
17
10
27
Købesums- og medgiftsregulering
23
-34
-11
Andre driftsindtægter og -udgifter, netto
30
24
-4
50
Driftsomkostninger
85
8
-4
89
Gældsrådgivning til minkavlere
3
0
3
Nedskrivninger på udlån og garantier mv.
-31
-41
-72
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder
21
0
-21
0
Årets totalindkomst før skat
23
22
-21
24
Skat
0
1
1
Årets totalindkomst
23
21
-21
23
Aktiver i alt 31. december 2021
7.560
2.033
-3.136
6.457
Kapitalandele i ass. virk. 31. dec. 2021 til indre værdi
35
35
Forpligtelser i alt 31. december 2021
2.272
1.992
-3.095
1.169