(mio. kr.)
Moder

24. Nærtstående parter

Nærtstående parter omfatter den danske stat, herunder selskaber/institutioner, hvori den danske stat har bestemmende indflydelse. Derudover omfatter nærtstående parter bestyrelsen, direktionen og ledende medarbejdere jf. note 10. Som hovedregel bliver transaktioner med nærtstående parter indgået og afregnet på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. For enkelte transaktionstyper er afregningsprisen fastlagt ved lov.
Oversigten nedenfor viser de væsentligste transaktioner med nærtstående parter.
Indtægt/udgift
Balance
Indtægt/udgift
Balance
Nærtstående part
Tilknytning
Transaktion
2021
31.12.2021
2020
31.12.2020
Parter med betydelig indflydelse
Den danske stat
100 % ejerskab af Finansiel Stabilitet SOV
Godtgørelse adm. udgifter via. Finansloven modtaget fra Finanstilsynet
20
-7
18
-11
Tilknyttede virksomheder
FS Finans I A/S, København
Datterselskab af Finansiel Stabilitet SOV
Indlån på markedsvilkår
Administrationsaftale
2
1
-32
2
2
-287
FS Finans II A/S, København
Datterselskab af Finansiel Stabilitet SOV
Indlån på markedsvilkår
Administrationsaftale
1
1
-32
1
4
-242
FS Finans III A/S, København
Datterselskab af Finansiel Stabilitet SOV
Indlån på markedsvilkår
Administrationsaftale
10
2
-1.819
12
5
-1.819
FS Finans IV A/S, København
Datterselskab af Finansiel Stabilitet SOV
Indlån på markedsvilkår
Administrationsaftale
0
1
-82
0
4
-27
FS Finans V A/S, København
Datterselskab af Broinstitut I
Indlån på markedsvilkår
Administrationsaftale
0
4
-18
0
3
0
FS Finans VI A/S, København
Datterselskab af Broinstitut II
Indlån på markedsvilkår
Administrationsaftale
0
6
-51
1
8
-58
FS Ejendomsselskab A/S, København
Datterselskab af Finansiel Stabilitet SOV
Indlån på markedsvilkår
Administrationsaftale
1
0
-43
3
0
-495
Andre statslige enheder
Danmarks Nationalbank
Den danske stat har bestemmende indflydelse
Indestående
Skattekammerbeviser
-34
-12
8.149
561
-36
-8
4.244
2.206