(mio. kr.)
Koncern

25. Koncernoversigt

Virksomhedskapital
Resultat
Egenkapital
Ejerandel
Finansiel Stabilitet SOV, København
1
1.051
22.822
Broinstitut I A/S, København
38
1
36
100%
Broinstitut II A/S, København
10
0
50
100%
Væsentlige datterselskaber:
FS Ejendomsselskab A/S, København
2
0
42
100%
FS Finans I A/S, København
1
0
1
100%
FS Finans II A/S, København
1
0
1
100%
FS Finans III A/S, København
1
0
1
100%
FS Finans IV A/S, København
40
21
39
100%
FS Finans V A/S, København
38
2
28
100%
FS Finans VI A/S, København
38
0
51
100%
(mio. kr.)
Koncern

26. Balanceposter fordelt på kontraktuelle og forventede restløbetider

2021
Anfordring 0-3 mdr.
3 mdr. til og med 1 år
1 år til og med 5 år
over 5 år
Samlet
Aktiver
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker
8.149
-
-
-
8.149
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker
13
-
-
-
13
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris
73
2
6
10
91
Obligationer til dagsværdi
-
746
10.245
624
11.615
Aktier mv.
-
3
9
-
12
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder mv.
-
32
3
-
35
Investeringsejendomme
-
10
-
-
10
Leasingaktiver
-
3
2
-
5
Indeståelser stillet af penge- og realkreditinstitutter samt fondsmæglere
-
-
-
3.217
3.217
Andre aktiver mv.
77
7
254
-
338
Periodeafgrænsningsposter
2
-
-
-
2
Aktiver i alt
8.314
803
10.519
3.851
23.487
2021
Anfordring 0-3 mdr.
3 mdr. til og med 1 år
1 år til og med 5 år
over 5 år
Samlet
Passiver
Leasingforpligtelse
-
3
2
-
5
Aktuelle skatteforpligtelser
1
-
-
1
Andre passiver mv.
16
4
296
-
316
Hensatte forpligtelser
-
4
339
-
343
Forpligtelser i alt
16
12
637
-
665
(mio. kr.)
Koncern

26. Balanceposter fordelt på kontraktuelle og forventede restløbetider - fortsat

2020
Anfordring 0-3 mdr.
3 mdr. til og med 1 år
1 år til og med 5 år
over 5 år
Samlet
Aktiver
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker
4.244
-
-
-
4.244
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker
62
-
-
-
62
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris
146
1
55
45
247
Obligationer til dagsværdi
1.226
2.130
10.228
663
14.247
Aktier mv.
144
-
19
-
163
Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder mv.
-
-
35
-
35
Investeringsejendomme
-
10
-
-
10
Leasingaktiver
-
2
5
-
7
Indeståelser stillet af penge- og realkreditinstitutter samt fondsmæglere
-
-
-
3.218
3.218
Andre aktiver mv.
34
55
200
-
289
Periodeafgrænsningsposter
2
-
-
-
2
Aktiver i alt
5.858
2.198
10.542
3.926
22.524
2020
An-fordring 0-3 mdr.
3 mdr. til og med 1 år
1 år til og med 5 år
over 5 år
Samlet
Passiver
Leasingforpligtelse
-
2
5
-
7
Andre passiver mv.
92
2
262
-
356
Hensatte forpligtelser
-
-
390
-
390
Forpligtelser i alt
92
4
657
-
753