Bestyrelsen

Peter Engberg Jensen
Anne Louise Eberhard
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
Ole Selch Bak
Peter Engberg Jensen
 • Formand for bestyrelsen
 • Indtrådt i bestyrelsen i 2015
 • Født 1953
Anne Louise Eberhard
 • Næstformand for bestyrelsen
 • Indtrådt i bestyrelsen i 2016
 • Født 1963
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
 • Indtrådt i bestyrelsen i 2016
 • Født 1970
Ole Selch Bak
 • Indtrådt i bestyrelsen i 2020
 • Født 1955
Kompetencer:
Betydelig erfaring fra den finansielle sektor, herunder som koncernchef (CEO) for Nykredit samt direktør for Finansafdelingen i Danske Bank. Indgående erfaring med bestyrelsesarbejde.
Kompetencer:
Betydelig erfaring fra den finansielle sektor, herunder blandt andet som direktør for Corporate & Institutional Banking hos Danske Bank samt Chief Commercial Officer hos Intrum Justitia AB. Indgående erfaring med bestyrelsesarbejde.
Kompetencer:
Betydelig indsigt i lov­givningen på det finansielle samt insolvens­retlige om­råde, herunder blandt andet som professor i tings-, insolvens- og fogedret. samt betydelig indsigt i civilproces, herunder førelse af retssager. Ind­gående erfaring med bestyrelsesarbejde.
Kompetencer:
Betydelig erfaring fra den finansielle sektor, herunder som adm. direktør i Djurslands Bank.
Indgående erfaring med bestyrelsesarbejde.
Medlem af bestyrelsen i:
 • Investeringsforeningen PFA Invest (formand)
 • Den Sociale Kapitalfond (formand)
 • Ordrup Gymnasium (formand)
 • 15. JF Invest (formand)
 • PensionDanmark Holding A/S
 • PensionDanmark Pensionsforsikrings-aktieselskab
 • Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab
 • CAF Invest A/S
 • 15. juni Fonden
 • Arborethusene A/S
 • Foreningen Madens Topmøde
 • Art Barns Lolland-fonden
Øvrige hverv:
 • Nordisk Investerings Bank Control Committee (formand)
 • Medlem af repræsen­tant­skabet i Business LF
Medlem af bestyrelsen i:
 • Moneyflow Group A/S (formand)
 • Moneyflow 1 A/S (formand)
 • FLSmidth A/S
 • FLSmidth & Co A/S
 • Topdanmark A/S
 • Topdanmark Forsikring A/S
 • Bavarian Nordic A/S
 • Knud Højgaards Fond
 • Ejendomsaktieselskabet
  Knud Højgaards Hus
 • Højgaard Ejendomme A/S
 • VL52 ApS
 • Chr. Hansen Natrual Colors A/S med tilhørende datterselskaber (Oterra)
 • Unicef Danmark
Øvrige hverv:
 • Direktør EA Advice ApS
 • Fakultetsmedlem, Copenhagen Business School, Bestyrelsesuddannelserne
Øvrige hverv:
 • Professor, dr. jur. Det Juridiske Fakultet
 • Redaktør, Erhvervsjuridisk Tidsskrift
 • Voldgiftsdommer, Voldgiftsinstituttet
 • Formand, Konkursrådet
Medlem af bestyrelsen i:
 • Eldrupgård Fonden (formand)
 • Investerinsforeningen BankInvest
 • Kapitalforeningen BankInvest Select
 • Kapitalforeininge BI Private Equity
 • Investeringsforeningen BI
 • Kapitalforenigen BankInvest Vælger
 • Investeringsforeningen BankInvest Engros

Bestyrelsen - fortsat

Direktion

Morten Soommerfeldt
Pernille Vastrup
Morten Sommerfeldt
 • Indtrådt i bestyrelsen i 2020
 • Født 1975
Jesper Rangvid
 • Indtrådt i bestyrelsen i 2020
 • Født 1970
Pernille Vastrup
 • Indtrådt i bestyrelsen i 2021
 • Født 1974
Karsten Biltoft
 • Administrerende direktør
 • Tiltrådt 2021
 • Født 1961
Kompetencer:
Betydelig indsigt i den finansielle sektor, i digital omstilling, i drift af fintechs, i forbrugerforhold samt i politiske beslutningsprocesser. Indgående erfaring med bestyrelsesarbejde.
Kompetencer:
Betydelig indsigt i den finansielle sektor, herunder som professor i finansiering og tidligere formand for Udvalget om Finanskrisens Årsager. Indgående erfaring med bestyrelsesarbejde.
Kompetencer:
Betydelig erfaring fra den finansielle sektor, herunder både risikostyring og kapitalforhold i bank, realkredit og pension. Indgående erfaring med bestyrelsesarbejde.
Medlem af bestyrelsen i:
 • Teater GROB
Øvrige hverv:
 • Kommunikationschef i Industriens Pension
Medlem af bestyrelsen i:
 • Grandhood ApS
 • Advantage Investment Partners
 • Copenhagen Business School
 • Danish Finance Institute
Øvrige hverv:
 • Professor, Institut for Finansiering, Copenhagen Business School (CBS)
 • Formand for Rådet for Afkastforventninger
 • Medlem af Det Systemiske Risikoråd på Færøerne
 • Medlem af Advisory Board i Forenet Kredit
Medlem af bestyrelsen i:
 • Sampension KP Danmark A/S
 • Sampension KP International A/S
 • Komplementarselskabet Alternative Investments ApS
Øvrige hverv:
 • Økonomidirektion i Sampension
Formand for bestyrelsen i:
 • FS Finans I A/S
 • FS Finans II A/S
 • FS Finans III A/S
 • FS Finans IV A/S
 • FS Finans V A/S
 • FS Finans VI A/S
 • FS Ejendomsselskab A/S
 • Broinstitut I A/S
 • Broinstitut II A/S