Forord

Peter Engberg Jensen

Mere end et samfundsvigtigt beredskab
"...vi skal på kort tid træde til med ressourcer, viden, kapital og ledelse, der passer til omfang og karakter af den opgave, der skal løses."
Finansiel Stabilitet skal medvirke til at sikre den finansielle stabilitet i Danmark, særligt ved at restrukturere og afvikle visse nødlidende finansielle virksomheder.
Det er den lidt formelle beskrivelse af den opgave, som vi har i Finansiel Stabilitet.
Det kunne ikke være skrevet i 2008 før finanskrisen. Dengang eksisterede vi ikke. Men arbejdet med at håndtere nødlidende finansielle virksomheder viste, at der er behov for mere end “blot” at sikre likviditet og kapital, hvis den finansielle stabilitet skal sikres.
Under Finanskrisen blev der gjort mange erfaringer, alt imens problemerne blev løst. Det er de erfaringer, der i dag er grundtankerne i såvel dansk- som EU-lovgivning på området. Det skal være forberedt og klart, hvad man skal gøre, hvis det går galt. For at sikre at samfundet fungerer, hvis en finansiel virksomhed ikke kan overleve.
Under normale forhold vil ledelsen sikre, at virksomheden iagttager gældende regler og har en passende overdækning af kapital og likviditet til at sikre virksomhedens løbende drift. Samtidig vil Finanstilsynet holde øje med overholdelse af reglerne og have mulighed for at gribe ind, hvis der opstår problemer.
Men det kan gå galt, så den finansielle virksomhed må afvikles. Det er i denne fase, at Finansiel Stabilitet overtager kontrollen med virksomheden. Udgangen bliver enten, at virksomheden nedlukkes på kontrolleret vis, eller at den efter rekonstruktion sendes tilbage på markedet.
Det giver nogle ganske særlige rammer for vores arbejde. Det er heldigvis sjældent, at Finansiel Stabilitet overtager kontrollen med et kreditinstitut. Men når det sker, sker det som regel med relativt kort varsel.
Så vi skal på kort tid træde til med ressourcer, viden, kapital og ledelse, der passer til omfang og karakter af den opgave, der skal løses. Det kræver, at vi er indrettet og arbejder som en beredskabsorganisation.
Vi skal hurtigt kunne skalere organisationen op, så den passer til problemet, og vi skal i det daglige forbedre beredskabsplanerne og teste dem i form af øvelser.
Betydningen heraf kan næppe overvurderes, og det er opgaver, som vil være i fokus i 2022.
Finansiel Stabilitet er imidlertid mere end en beredskabs­organisation. Der er fortsat afvikling af eksisterende kunder fra finanskrisen, ligesom Afviklingsformuen stadig er under opbygning. De faglige kompetencer, som er i virksomheden, spænder ganske vidt fra især jura til økonomi og kredit.
Det er kompetencer, som på det seneste er blevet brugt til at løse nye opgaver.
Vi har etableret en ordning for gældsrådgivning af de tidligere minkavlere, som efter lukning af deres minkbedrift og modtagelse af erstatning og kompensation står tilbage med en nettogæld.
Endvidere har regeringen fremlagt et lovforslag, som indebærer, at Finansiel Stabilitet skal varetage rollen som garantistiller i forbindelse med statsgaranti for boligkøbere i landdistrikterne.
Hvis vi kigger lidt længere frem, så har EU-Kommissionen præsenteret et forslag om nationale regimer for genopretning og afvikling af livsforsikrings- og skadesforsikringsselskaber. Den myndighedsopgave, der følger, hvis forslaget bliver vedtaget, minder om de opgaver, Finansiel Stabilitet er vant til at varetage i forhold til håndtering af nødlidende kreditinstitutter. Samtidig er værktøjerne velkendte for os.
Udviklingen de seneste år har vist, at der kan tænkes situationer, hvor kapital og likviditet ikke er nok for en kontinuerlig drift af en virksomhed. Cyber-risikoen er kommet meget højere op på dagsordenen i alle dele af samfundet. Det gælder også hos Finansiel Stabilitet.
Når vi overtager kontrollen med en virksomhed, er værktøjerne som nævnt velkendte, fordi udgangspunktet normalt er mangel på likviditet eller kapital – eller begge dele. Men hvis problemet er et livstruende IT-nedbrud, er værktøjerne ikke på samme måde veldefinerede i lovgivningen.
Sammen med myndigheder og virksomheder er cyber-risikoen et fælles fokusområde i den kommende tid.