Egenkapitalopgørelse

Koncern
2021
Finansiel Stabilitet
(mio. kr.)
Ansvarlig formue
Overført resultat
Foreslået udbytte
Garanti-formuen
Afviklings-formuen
Egenkapital i alt
2020
Egenkapital 1. januar
1
5.264
0
12.429
4.077
21.771
20.682
Totalindkomst for perioden
23
6
1.022
1.051
1.089
Foreslået udbytte
-30
30
0
0
0
0
Egenkapital 31. december
1
5.257
30
12.435
5.099
22.822
21.771
Moder
2021
Finansiel Stabilitet
(mio. kr.)
Ansvarlig formue
Overført resultat
Foreslået udbytte
Garanti-formuen
Afviklings-formuen
Egenkapital i alt
2020
Egenkapital 1. januar
1
5.264
0
12.429
4.077
21.771
20.682
Totalindkomst for perioden
23
6
1.022
1.051
1.089
Foreslået udbytte
-30
30
0
0
0
0
Egenkapital 31. december
1
5.257
30
12.435
5.099
22.822
21.771