Hovedpunkter

Finansiel Stabilitet koncern:
 • Overskud på 1,1 mia. kr., som primært kan henføres til indbetalinger til Afviklingsformuen
 • Egenkapitalen er øget til 22,8 mia. kr.
 • Balancen er vokset med 1 mia. kr. og udgør 23,5 mia. kr.
Bankpakke aktiviteter:
 • Overskud på 23 mio. kr., som afspejler resultatet af den fortsatte afvikling af de tilbageværende aktiviteter
 • Resultatet er bedre end forventet som følge af tilbageførte nedskrivninger på udlån og tilgodehavender
 • Egenkapitalen udgør uændret 5,3 mia. kr.
 • Balancen er reduceret med 0,3 mia. kr. og udgør 6,5 mia. kr.
 • Ved udgangen af 2021 udgør bruttoudlån og garantier 1,5 mia. kr., som er værdiansat til 206 mio. kr., finansielle aktiver udgør 578 mio. kr. og ejendomme udgør 10 mio. kr. I de finansielle aktiver er indeholdt skatkammerbeviser for 561 mio. kr.
Garantiformuen:
 • Et resultat på 6 mio. kr.
 • Formuen er uændret på 12,4 mia. kr. Heraf udgør Pengeinstitutafdelingens formue 8,9 mia. kr. Der har ikke været behov for opkrævning af bidrag til Garantiformuen i 2021
 • Balancen er uændret og udgør 12,4 mia. kr.
Afviklingsformuen:
 • Overskud på 1.022 mio. kr., som primært skyldes indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen i 2021 på 1.061 mio. kr.
 • Formuen er dermed vokset til 5,1 mia. kr.
 • Balancen er som følge af indbetaling øget til 5,1 mia. kr.
segmentresultat21.png