622859a33313b_koncern.png

Selskaber og aktiviteter

Bankpakke I (Bankpakken): Staten garanterede i perioden fra oktober 2008 til udgangen af september 2010 rettidig betaling for simple kreditorers tilgodehavender i danske penge­institutter, som betalte garantiprovision.
Bankpakke II (Kreditpakken): Penge- og realkreditinstitutter kunne fra februar 2009 til udgangen af december 2010 ansøge om individuel statsgaranti med løbetid på op til 3 år samt statsligt kapitalindskud.
Bankpakke III (Exitpakken): Indskydere sikres igen alene garanti på op til 100.000 EUR. Nødlidende pengeinstitutter kunne vælge, om de vil lade sig afvikle via Finansiel Stabilitet, og den tidligere Garantifond indgik i sådanne tilfælde med en tabskaution, så staten ikke risikerede tab ved afviklingen.
Bankpakke IV (Konsolideringspakken): Finansiel Stabilitet og den tidligere Garantifond kunne bidrage med en medgift, hvis et levedygtigt pengeinstitut overtog hele (model 1) eller dele (model 2) af et nødlidende pengeinstitut. Det skete uden tab for udækkede, simple kreditorer. Individuelle statsgarantier kunne forlænges efter udløb i 2013 i tilfælde af fusion/overtagelse mellem to pengeinstitutter.
Gældsrådgivning til tidligere minkavlere: Folketinget vedtog den 1. juni 2021 lov om ændring af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, som indebar, at Finansiel Stabilitet skal oprette en enhed, der foranlediger, at tidligere minkavlere kan modtage vederlagsfri gældsrådgivning.
FS Finans I A/S: Finansselskab, dannet den 28. september 2012, på grundlag af Sparebank Østjylland af 2012 A/S efter indlevering af selskabets banklicens til Finanstilsynet.
FS Finans II A/S: Finansselskab, dannet den 1. november 2012, på grundlag af Max Bank af 2011 A/S efter indlevering af selskabets banklicens til Finanstilsynet.
FS Finans III A/S: Finansselskab, dannet den 15. marts 2013, på grundlag af Amagerbanken af 2011 A/S efter indlevering af sel­skabets banklicens til Finanstilsynet.
FS Finans IV A/S: Finansselskab, dannet den 27. marts 2013, på grundlag af Fjordbank Mors af 2011 A/S efter indlevering af sel­skabets banklicens til Finanstilsynet.
Garantiformuen: Med lov nr. 334 af 31. marts 2015 blev Ga­ranti­fonden for indskydere og investorer opløst pr. 1. juni 2015. Den tidligere Garantifonds rettigheder og forpligtelser blev videreført til Garantiformuen, som administreres af Finansiel Stabilitet.
Afviklingsformuen: Med vedtagelsen af lov om restruk­tur­ering og afvikling af visse finansielle virksomheder blev der etableret en afviklings­finansierings­ordning (Afviklings­formuen) som administreres af Finansiel Stabilitet. Afviklingsformuen kan anvendes i forbindelse med Finansiel Stabilitets udøvelse af beføjelser til iværksættelse af afviklingsforanstaltninger over for virksomheder, som er nødlidende eller forventeligt nødlidende, og hvor offentlige interesser tilsiger det.
Broinstitut I A/S: Datterselskab under Afviklingsformuen som har til formål at eje aktier i FS Finans V A/S.
FS Finans V A/S: Finansselskab, dannet den 31. maj 2017, på grundlag af Andelskassen J.A.K. Slagelse efter indlevering af selskabets banklicens til Finanstilsynet.
Broinstitut II A/S: Datterselskab under Afviklingsformuen som har til formål at eje aktier i FS Finans VI A/S.
FS Finans VI A/S: Finansselskab, dannet den 28. juni 2019, på grundlag af Københavns Andelskasse efter indlevering af selskabets banklicens til Finanstilsynet.