Koncern
Moder
(mio. kr.)
2021
2020
2021
2020

12. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder
0
0
0
0
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
0
0
22
-27
I alt
0
0
22
-27

13. Skat

Beregnet skat af årets indkomst
1
0
I alt
1
0
Effektiv skatteprocent
Selskabsskatteprocent i Danmark
22,0%
22,0%
Skattefritagne aktiviteter og ikke indregnede udskudte skatteaktiver
-21,9%
-22,0%
Effektiv skatteprocent
0,1%
0,0%
Finansiel Stabilitet er undtaget fra skattepligt.

14. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Tilgodehavender hos kreditinstitutter - anfordring
13
62
7
31
I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker
13
62
7
31