Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen ønsker at fratræde sin stilling for at lade sig pensionere

Finansiel Stabilitet 4. december 2020


Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen har meddelt Finansiel Stabilitets bestyrelse, at han ønsker at fratræde sin stilling for at gå på pension. Henrik Bjerre-Nielsen vil fortsætte som adm. direktør i Finansiel Stabilitet, indtil hans efterfølger er tiltrådt i løbet af 2021 og fortsat være tilknyttet Finansiel Stabilitet i en overgangsfase indtil han fylder 67 år.

”Til sommer er det 25 år siden, at jeg for staten begyndte at arbejde med finansielle virksomheder, først som direktør for Finanstilsynet og siden finanskrisen i 2008 som adm. direktør i Finansiel Stabilitet. Det har i flere år været et pejlemærke for min pensionering”, siger Henrik Bjerre-Nielsen.

”Jeg er taknemlig for i denne lange periode at have haft et arbejde, der både har været udfordrende og spændende samt givet mig mulighed for at arbejde sammen med mange meget dygtige, engagerede og loyale medarbejdere, kolleger, overordnede og repræsentanter for de finansielle virksomheder.”

Finansiel Stabilitet har siden starten i 2008 afviklet udlån og indlån for henholdsvis 100 og 65 mia. kr. Egenkapitalen udgør ca. 21,4 mia. kr., hvor 5,2 mia. kr. stammer fra den del af Finansiel Stabilitets overskud på bankpakkerne, der ikke er udloddet til staten. Den øvrige del af egenkapitalen stammer fra bidrag fra den finansielle sektor og er beredskab til fremtidige kriser, herunder til indskyder- og investorgaranti.

Peter Engberg Jensen, der er bestyrelsesformand i Finansiel Stabilitet, siger, at et vanskeligt arbejde med at finde Henrik Bjerre-Nielsens efterfølger nu går i gang.

”Henrik har udført et fantastisk arbejde i Finansiel Stabilitet med implementering af de bankpakker, der var med til at føre os gennem finanskrisen. Hans evne til at finde løsninger og hans personlige egenskaber har været af uhyre stor betydning i arbejdet for at løse en meget stor opgave i det danske samfund.

Det er et naturligt tidspunkt for Henrik at ønske at træde tilbage. Bestyrelsen arbejder nu med den helt centrale og vigtige opgave, det er at finde den kommende leder af Finansiel Stabilitet.”

Yderligere oplysninger:
Pressekontakt, telefon +45 24 76 35 90