Finansiel Stabilitet fremlægger regnskab for 1. halvår 2020

Finansiel Stabilitet 27. august 2020


Finansiel Stabilitet fik i 1. halvår 2020 et overskud på 508 mio. kr. mod et overskud på 487 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet kan i væsentligt omfang tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen. Der er i 2020 i alt indbetalt 942 mio. kr., hvor 471 mio.kr. indgår i resultatet for 1. halvår. Samlet gav Afviklingsformuen i 1. halvår et overskud på 464 mio. kr. Ved udgangen af 1. halvår 2020 udgjorde Afviklingsformuens egenkapital 3,6 mia. kr.

Bankpakke I-V aktiviteterne udviste i 1. halvår 2020 et overskud på 5 mio. kr. mod 40 mio. kr. i den samme periode sidste år. Overskuddet kan i væsentligt omfang henføres til tilbageførte nedskrivninger på udlån og tilgodehavender. Det lavere resultat sammenlignet med perioden året før skyldes bl.a. omkostninger til tabte retssager. Den samlede egenkapital for Bankpakke I-V aktiviteter udgjorde 5,2 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår 2020.

Garantiformuen fik i 1. halvår 2020 et samlet resultat på 39 mio. kr. mod 74 mio. kr. for 1. halvår 2019. Det reducerede resultat kan henføres til et lavere afkast af investeringsaktiviteten. Ved udgangen af 1. halvår 2020 udgjorde Garantiformuens egenkapital 12,4 mia. kr.

Koncernens samlede balance var ved udgangen af 1. halvår 2020 på 22,5 mia. kr. Heraf udgjorde Garantiformuen 12,4 mia. kr., Bankpakke I-V aktiviteter 6,7 mia. kr. og Afviklingsformuen 4,2 mia. kr., mens der var koncernmellemværende for 0,8 mia. kr.


Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk

Klik her for at læse regnskabsrapporten