Finansiel Stabilitet fremlægger regnskab for 1. halvår 2023

Finansiel Stabilitet 28. august 2023


Finansiel Stabilitet fik et overskud på 830 mio. kr. i 1. halvår 2023 mod et underskud på 6 mio. kr. i samme periode sidste år. Afkastet fra de forvaltede midler i Garantiformuen og Afviklingsformuen viste i 1. halvår 2023 et overskud på 94 mio. kr. (svarende til afkast på 0,91 pct.) sammenlignet med et tab på 510 mio. kr. i samme periode sidste år.

I perioden efter afslutning af 1. halvår 2023 og hen mod ultimo august har afkastet på værdipapirforvaltning samlet givet et resultat på ca. 100 mio. kr., svarende til et afkast på ca. 1 pct.

Afviklingsformuen udviste i 1. halvår 2023 et overskud på 666 mio. kr. mod et overskud i den samme periode sidste år på 409 mio. kr. Resultatet kan primært tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen på 1.206 mio. kr., hvoraf 603 mio. kr. indgår i resultatet for perioden. Herudover har det stigende renteniveau betydet renteindtægter fra indestående i Nationalbanken på 45 mio. kr. Ved udgangen af 1. halvår 2023 udgjorde Afviklingsformuens egenkapital 6,7 mia. kr.

Finansiel Stabilitets aktiviteter vedrørende Bankpakke aktiviteterne udviste i 1. halvår 2023 et overskud på 86 mio. kr. mod et underskud på 41 mio. kr. i den samme periode sidste år. Overskuddet kan primært henføres til det stigende renteniveau, der har bidraget til resultatet med en renteindtægt af indestående i Nationalbanken på 76 mio. kr. Den samlede egenkapital for Bankpakke-aktiviteterne udgjorde 5,3 mia. kr. ved udgangen af 1. halvår 2023.

Garantiformuen bidrog med et overskud på 78 mio. kr. som følge af et afkast fra værdipapirbeholdningen på 68 mio. kr. i 1. halvår 2023. Ved udgangen af 1. halvår 2023 udgjorde Garantiformuens egenkapital 12,0 mia.

Koncernens samlede balance var ved udgangen af 1. halvår 2023 på 25,3 mia. kr., hvorved balancen er steget med 1,4 mia. kr. siden ultimo 2022. Af den samlede balance på 25,3 mia. kr. udgjorde Afviklingsformuen 7,3 mia. kr., Bankpakke aktiviteter 6,5 mia. kr., og Garantiformuen 12,0 mia. kr. mens der var koncernmellemværende for 0,5 mia. kr.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Karsten Biltoft, telefon 23 40 32 91
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk

Klik her for at læse regnskabsrapporten