Finansiel Stabilitet har indgået aftaler med leverandører af ydelser til håndteringen af aktiver overtaget fra minkfølgeerhverv

Finansiel Stabilitet 23. februar 2024


Finansiel Stabilitet blev i efteråret 2023 af regeringen udpeget til at stå for afviklingen af aktiver, som staten overtager fra følgeerhverv til minkvirksomheder. Efter gennemførelsen af udbud har Finansiel Stabilitet nu indgået aftaler med leverandører om følgende ydelser vedrørende aktiver og ejendomme, der overtages:

  • Facility management
  • Auktionsydelser
  • Flytning og opbevaring
  • Ejendomsmæglerydelser
  • Forsikring

Aftalerne er udformet som rammeaftaler i de 4 regioner, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, samt Region Hovedstaden. For forsikringsydelser er der indgået en aftale gældende for hele Danmark.

Kontraktstart er 15.2.2024.

Finansiel Stabilitet har indgået aftaler med følgende leverandører:

  • Facility management – Global Security Service ApS 
  • Auktionsydelser – Campen Auktioner A/S 
  • Flytning og opbevaring – Movato ApS 
  • Ejendomsmæglerydelser – Poul Erik Bech Erhverv A/S
  • Forsikring – Topdanmark Forsikring A/S