Finansiel Stabilitet udbyder kontrakt om konsulentydelser til krisesimuleringsøvelse

Finansiel Stabilitet 17. maj 2023


Finansiel Stabilitet er udpeget til at lede en projektgruppe, som er nedsat af den nordisk-baltiske stabilitetsgruppe, NBSG. NBSG består af repræsentanter for ministerier, centralbanker, finansielle tilsyn og afviklingsmyndigheder fra de otte nordiske og baltiske lande samt observatører fra EU-Kommissionen, ECB, SRB og EBA. Projektgruppen har til opgave at forberede en nordisk-baltisk finansiel krisesimuleringsøvelse, som ventes gennemført i 2024.

Øvelsen er en opfølgning på seneste øvelse, der blev gennemført i 2019, og som blev ledet af Sveriges Riksbank, jf. Statement regarding Nordic-Baltic financial crisis simulation, January 2019.

Som led i forberedelserne udbyder Finansiel Stabilitet nu kontrakt om levering af rådgivningsydelser i relation til krisesimuleringsøvelsens forberedelse, gennemførelse og opfølgning.

Klik her for at læse udbudsmeddelelsen på EU-TED: Services - 295299-2023 - TED Tenders Electronic Daily (europa.eu).

Fristen for afgivelse af bud er 12. juni 2023.