Finansiel Stabilitet udbyder kontrakt om porteføljeforvaltning

Finansiel Stabilitet 23. maj 2023


I forbindelse med forvaltning af Garanti- og Afviklingsformuen udbydes to mandater til porteføljeforvaltning. Begge mandatarer vedrører forvaltning af danske samt europæiske statsobligationer med en løbetid på maksimalt 10 år. Finansiel Stabilitet har tidligere udbudt mandater til forvaltning af værdipapirer for Garanti- og Afviklingsformuen, og seneste udbud var i 2022.

Mandatet vil som udgangspunkt udgøre initialt 0,5 mia. kr. pr. formue , og forvaltningen vil gradvist blive indfaset over tid.

Forvaltningen planlægges påbegyndt i 3. kvartal 2023, når aftaler om porteføljeforvaltning er indgået, hvilket forventes at ske i august 2023.

Klik her for at læse udbudsmaterialet på EU-supply.