Finansiel Stabilitet udbyder kontrakter vedr. håndtering af aktiver overtaget fra minkfølgeerhverv

Finansiel Stabilitet 16. november 2023


Finansiel Stabilitet er udpeget til at skulle varetage opgaven med salg og anden håndtering af de aktiver, som staten overtager fra følgeerhverv til minkvirksomheder.

Finansiel Stabilitet vil antage ekstern bistand til at hjælpe med varetagelsen af opgaven. Derfor udbydes forskellige kontrakter vedrørende håndtering af de overtagne aktiver. Kontrakterne udbydes som rammeaftaler med kontraktstart den 15. februar 2024. Det forventes dog, at Finansiel Stabilitet vil overtage de første aktiver allerede inden den 15. februar 2024. Flere af rammeaftalerne udbydes derfor også som midlertidige kontrakter, der skal gælde, indtil de længerevarende rammeaftaler træder i kraft.

Den eksterne bistand vil omfatte facility management ydelser, forsikringsydelser, auktionsydelser, flytte- og opbevaringsydelser samt ejendomsmæglerydelser. 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på EU-Supply på følgende links:

Midlertidige kontrakter

  • Udbud af midlertidig kontrakt om facility management ydelser – link.
  • Udbud af midlertidig kontrakt om forsikringsydelser – link.
  • Udbud af midlertidig kontrakt om auktionsydelser – link.
  • Udbud af midlertidig kontrakt om flytte- og opbevaringsydelser – link.

Fristen for afgivelse af bud på de midlertidige kontrakter er den 23. november 2023.

Længerevarende rammeaftaler

  • Udbud af rammeaftale om facility management ydelser – link.
  • Udbud af rammeaftale om forsikringsydelser – link.
  • Udbud af rammeaftale om auktionsydelser – link.
  • Udbud af rammeaftale om flytte- og opbevaringsydelser – link.
  • Udbud af rammeaftale om ejendomsmæglerydelser – link.

Fristen for afgivelse af bud på de længerevarende rammeaftaler er den 11. december 2023.