Københavns Andelskasse under kontrol - Opsigelse af alle indlån og værdipapirhandelsaktiviteter

Finansiel Stabilitet 28. februar 2019


Den 13. september 2018 overtog Finansiel Stabilitet kontrollen med København Andelskasse med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og kontrolleret afvikling af andelskassens aktiviteter.

Den 25. september 2018 blev alle udenlandske erhvervskunder opsagt med øjeblikkelig virkning.

I dag opsiges alle kunder med indlån og tilknyttede aftaler samt alle værdipapirhandelsaktiviteter og depoter.

Alle indlån og tilknyttede aftaler opsiges med virkning den 30. april 2019. Opsigelserne omfatter alle transaktions-, opsparings- og øvrige indlånskonti, herunder lønkonti, budgetkonti, afkastkonti, pensionsopsparinger, børneopsparinger og barnebarnsopsparinger. Desuden opsiges alle værdipapirhandelsaktiviteter og værdipapirdepoter med virkning den 31. maj 2019.

Samtidig opsiger andelskassen alle betalingskort, herunder Dankort, Visa- og MasterCard, og betalingsaftaler samt Netbank – også med virkning den 30. april 2019.

Der er sendt brev til de berørte kunder med nærmere oplysninger om opsigelsen.

Alle kunder i andelskassen opfordres derfor til hurtigst muligt at rette henvendelse til det pengeinstitut, som kunderne ønsker at benytte fremover.

Danske Bank og Jyske Bank har tilkendegivet interesse for at etablere nye kundeforhold med de kunder, som har fået opsagt deres konti i andelskassen. Etablering af nye kundeforhold vil ske på de forretningsbetingelser, der gælder i de pågældende pengeinstitutter. Overtagelsen vil i forhold til andelskassen som udgangspunkt være gebyrfri for kunderne.

Københavns Andelskasses samarbejde med NORD.Investments ophører ligeledes. Ovennævnte opsigelse omfatter derfor også kunders værdipapirhandelsaktiviteter, herunder kundernes depot- og afkastkonti, der er etableret via NORD.Investments investeringsapp. NORD.Investment har oplyst, at der er indgået nyt partnersamarbejde med Saxo Bank. Såfremt kunder ønsker at få overført værdipapirbeholdning og afkastkonti til Saxo Bank, skal dette ske ved oprettelse af et nyt kundeforhold med Saxo Bank.

Kunders udlån og garantistillelser for den enkelte kunde, for hvilke det ikke er muligt at finde et nyt pengeinstitut, forbliver i andelskassen med henblik på afvikling.

Yderligere oplysninger:
Der henvises til andelskassen hjemmeside, www.kbh-andelskasse.dk, for nærmere information om overflytning af konti. Eventuelle spørgsmål fra kunder kan også rettes direkte til andelskassen på telefon 55 55 90 00 eller pr. e-mail: info@kbh-andelskasse.dk.

For pressekontakt:
Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11
Eventuelt via pressetelefon, + 45 24 76 35 90