Københavns Andelskasse under kontrol - Opsigelse af visse erhvervskundeforhold

Finansiel Stabilitet 25. september 2018


Den 13. september 2018 blev Københavns Andelskasse taget under kontrol af Finansiel Stabilitet. Beslutning om afvikling blev truffet af Finansiel Stabilitet i forlængelse af Finanstilsynets afgørelsen om, at Københavns Andelskasse var forventeligt nødlidende, jf. § 224 a, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed, herunder som følge af grove overtrædelser af hvidvaskloven.

Københavns Andelskasse under kontrol har i forlængelse af disse beslutninger vurderet porteføljen af udenlandske erhvervskunder og med henvisning til andelskassens almindelige forretningsbetingelser besluttet at opsige disse med øjeblikkelig virkning.

Kunderne berørt af denne beslutning underrettes særskilt om opsigelsen.

Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11.
Eventuelt via pressetelefon, + 45 24 76 35 90