Kvartalsmeddelelse for 1.-3. kvartal 2023 for Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet 6. november 2023


Finansiel Stabilitet fik et overskud på 1.317 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2023 mod et underskud på 8 mio. kr. i samme periode sidste år. Afkastet fra de forvaltede midler i Garantiformuen og Afviklingsformuen udgjorde i 1.-3. kvartal 2023 et overskud på 188 mio. kr. (svarende til et afkast på 1,84 %) sammenlignet med et tab på 782 mio. kr. i samme periode sidste år.

I perioden efter afslutning af 3. kvartal 2023 har afkastet på værdipapirforvaltning samlet givet anledning til et yderligere afkast på ca. 90 mio. kr.

Afviklingsformuen fik i 1.- 3. kvartal 2023 et overskud på 1.029 mio. kr. mod et overskud i den samme periode sidste år på 611 mio. kr. Resultatet kan primært tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen på 1,2 mia. kr., hvoraf 904 mio. kr. indgår i resultatet for perioden. Herudover har det stigende renteniveau medført renteindtægter fra indestående i Nationalbanken på 81 mio. kr., mens afkast af de investerede midler har bidraget med 51 mio. kr. Ved udgangen af 3. kvartal 2023 udgjorde Afviklingsformuens egenkapital 7,0 mia. kr.

Garantiformuen bidrog med et overskud på 153 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2023 primært som følge af et afkast fra værdipapirbeholdningen på 137 mio. kr. Ved udgangen af 3. kvartal 2023 udgjorde Garantiformuens egenkapital 12,1 mia. kr.

Finansiel Stabilitets aktiviteter vedrørende Bankpakke-aktiviteterne opnåede i 1.-3. kvartal 2023 et overskud på 135 mio. kr. mod et underskud på 45 mio. kr. i den samme periode sidste år. Overskuddet kan primært henføres til det stigende renteniveau, der har bidraget til resultatet med en renteindtægt på indestående i Nationalbanken på 126 mio. kr. Den samlede egenkapital for Bankpakke-aktiviteterne udgjorde 5,4 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2023.

Koncernens samlede balance var ved udgangen af 3. kvartal 2023 på 25,5 mia. kr., hvorved balancen er steget med 1,6 mia. kr. siden ultimo 2022. Af den samlede balance på 25,5 mia. kr. udgjorde Afviklingsformuen 7,3 mia. kr., Garantiformuen 12,1 mia. kr. og Bankpakke-aktiviteter 6,6 mia. kr., mens der var et koncernmellemværende for 0,5 mia. kr.


Yderligere oplysninger:
Kommunikationschef Karin Lykke Rasmussen, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk