Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2019 for Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet 13. maj 2019


Finansiel Stabilitet fik et resultat på 248 mio. kr. i 1. kvartal 2019 mod et resultat på 131 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet kan primært tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen på 724 mio. kr., hvoraf 181 mio. kr. er periodiseret og indgår i resultatet for perioden. Ved udgangen af 1. kvartal 2019 udgjorde Afviklingsformuens egenkapital 2,6 mia. kr.

Finansiel Stabilitets aktiviteter vedrørende Bankpakke I-V aktiviteterne udviste i 1. kvartal 2019 et overskud på 26 mio. kr. mod et underskud på 17 mio. kr. i den samme periode sidste år. Overskuddet kan i væsentligt omfang henføres til tilbageførte nedskrivninger på udlån og tilgodehavender. Den samlede egenkapital for Bankpakke I-V aktiviteter udgjorde 5 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2019.

Garantiformuen gav i 1. kvartal 2019 et overskud på 35 mio. kr. mod et underskud på 18 mio. kr. i den samme periode sidste år. Resultatet for perioden er positivt påvirket af den påbegyndte investeringsaktivitet. Ved udgangen af 1. kvartal 2019 udgjorde Garantiformuens egenkapital 13,3 mia. kr.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk