Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2020 for Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet 18. maj 2020


Finansiel Stabilitet fik et resultat på 161 mio. kr. i 1. kvartal 2020 mod et resultat på 248 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultatet kan primært tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen på ca. 940 mio. kr., som Finansiel Stabilitet har modtaget primo maj 2020. Heraf indgår en fjerdedel, svarende til 236 mio. kr., i resultatet for 1. kvartal 2020. Ved udgangen af 1. kvartal 2020 udgjorde Afviklingsformuens egenkapital 3,4 mia. kr.

Afviklingsformuen er efter den seneste indbetaling opbygget med bidrag for 6 år, og har nået lidt over halvdelen af det forventede målniveau. Senest i 2024 skal formuen være fuldt opbygget.

Garantiformuens resultat viste i 1. kvartal 2020 et underskud på 46 mio. kr. mod et overskud på 35 mio. kr. i den samme periode sidste år. Resultatet kan primært tilskrives et ikke realiseret kurstab på de investerede midler, som skyldes markedsvolatilitet relateret til COVID-19 krisen. Ved udgangen af 1. kvartal 2020 udgjorde Garantiformuens egenkapital 12,3 mia. kr.

Finansiel Stabilitets aktiviteter vedrørende Bankpakke I-V udviste i 1. kvartal 2020 et underskud på 6 mio. kr. mod et overskud på 26 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det lavere resultat kan blandt andet henføres til færre tilbageførte nedskrivninger. Den samlede egenkapital for Bankpakke I-V aktiviteter udgjorde 5,1 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2020.


Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk