Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2023 for Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet 25. maj 2023


Finansiel Stabilitet fik et overskud på 421 mio. kr. i 1. kvartal 2023 mod et underskud på 42 mio. kr. i samme periode sidste år. Afkastet fra de forvaltede midler i Garantiformuen og Afviklingsformuen viste i 1. kvartal 2023 et overskud på 82 mio. kr. (svarende til afkast på 0,79 pct.) sammenlignet med et tab på 283 mio. kr. i samme periode sidste år. 

I perioden efter afslutning af 1. kvartal 2023 og indtil 24. maj har afkastet på værdipapirforvaltning samlet givet et resultat på 26 mio. kr., svarende til afkast på 0,25 pct. 

Afviklingsformuen fik i 1. kvartal 2023 et overskud på 335 mio. kr. Resultatet kan primært tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen på 1,2 mia. kr., hvoraf 301 mio. kr. indgår i resultatet for perioden. Investeringsaktiviteten har i 1. kvartal 2023 givet et overskud på 23 mio. kr. Ved udgangen af 1. kvartal 2023 udgjorde Afviklingsformuens egenkapital 6,3 mia. kr.

Garantiformuen bidrog med et overskud på 62 mio. kr. som følge af et afkast fra værdipapirbeholdningen på 59 mio. kr. i 1. kvartal 2023. Ved udgangen af 1. kvartal 2023 udgjorde Garantiformuens egenkapital 12,0 mia. kr.

Finansiel Stabilitets aktiviteter vedrørende Bankpakke-aktiviteterne opnåede i 1. kvartal 2023 et overskud på 24 mio. kr. mod et underskud på 27 mio. kr. i den samme periode sidste år. Overskuddet kan primært henføres til det stigende renteniveau, der har bidraget til resultatet med en renteindtægt på indestående i Nationalbanken på 31 mio. kr. Den samlede egenkapital for Bankpakke-aktiviteterne udgjorde 5,3 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2023.

Koncernens samlede balance var ved udgangen af 1. kvartal 2023 på 24,3 mia. kr., hvorved balancen er steget med 0,4 mia. kr. siden ultimo 2022. Af den samlede balance på 24,3 mia. kr. udgjorde Afviklingsformuen 6,3 mia. kr., Garantiformuen 12,0 mia. kr. og Bankpakke-aktiviteter 6,5 mia. kr., mens der var et koncernmellemværende for 0,5 mia. kr.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Karsten Biltoft, telefon 23 40 32 91
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk