Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2024 for Finansiel Stabilitet

Finansiel Stabilitet 24. maj 2024


Finansiel Stabilitet fik et overskud på 377 mio. kr. i 1. kvartal 2024 mod et overskud på 421 mio. kr. i samme periode sidste år.

Afviklingsformuen fik i 1. kvartal 2024 et overskud på 315 mio. kr. mod et overskud i den samme periode sidste år på 335 mio. kr. Resultatet kan primært tilskrives indbetaling af bidrag til Afviklingsformuen ultimo april 2024 på 1,1 mia. kr., hvoraf 275 mio. kr. indgår i resultatet for perioden.

Med den seneste indbetaling fra institutterne opfylder Afviklingsformuen nu målniveauet på 1% af de samlede dækkede indskud. Efter en opbygningsperiode på godt 10 år er en vigtig milepæl dermed opnået. Institutterne vil fremadrettet kun skulle bidrage med yderligere, hvis formuen falder under målniveauet. Ved udgangen af 1. kvartal 2024 udgjorde Afviklingsformuens egenkapital 7,8 mia. kr.

Garantiformuen bidrog med et overskud på 10 mio. kr. mod et overskud på 62 mio. kr. i den samme periode sidste år. Ved udgangen af 1. kvartal 2024 udgjorde Garantiformuens egenkapital 12,3 mia. kr.

Afkastet fra kontantindestående og de investerede midler i både Garantiformuen og Afviklingsformuen bidrog samlet i 1. kvartal 2024 med et afkast på 50 mio. kr., svarende til et afkast på 0,35%. Kontantindestående, som er placeret i Nationalbanken, har i perioden givet et afkast på 0,9% (svarende til 3,5% p.a.), mens de investerede midler har givet et afkast på 0,05%. I 2. kvartal har det samlede afkast indtil videre været på niveau med 1. kvartal 2024.

Aktiviteter varetaget på vegne af staten opnåede i 1. kvartal 2024 et overskud på 52 mio. kr. mod et overskud på 24 mio. kr. i den samme periode sidste år. Overskuddet kan primært henføres til forrentning af indestående i Nationalbanken, der i 1. kvartal 2024 udgjorde 57 mio. kr. Den samlede egenkapital for Aktiviteterne varetaget på vegne af staten udgjorde 5,5 mia. kr.

Koncernens samlede balance var ved udgangen af 1. kvartal 2024 på 26,3 mia. kr., hvorved balancen er steget med 0,4 mia. kr. siden ultimo 2023. Af den samlede balance på 26,3 mia. kr. udgjorde Afviklingsformuen 7,8 mia. kr., Garantiformuen 12,3 mia. kr. og Aktiviteter varetaget på vegne af staten 6,7 mia. kr., mens der var et koncern-mellemværende for 0,5 mia. kr.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Karsten Biltoft, telefon 23 40 32 91
Eventuelt via pressekontakt, telefon 24 76 35 90, mail: mail@fs.dk