Reform af Crisis Management and Deposit Insurance framework (CMDI)

Finansiel Stabilitet 20. april 2023


Europa-Kommissionen offentliggjorde tirsdag den 18. april 2023 en lovpakke til revision af de fælleseuropæiske regler for krisehåndtering af nødlidende kreditinstitutter (BRRD) og nationale indskydergarantiordninger (DGSD). Forslagene i lovpakken omtales som “review of Crisis Management and Deposit Insurance framework (CMDI)”.

CMDI-forslaget udspringer af et behov for en større forståelse for og anvendelse af BRRD-reglerne i EU. Siden Kommission i 2014 fremsatte sit første forslag til BRRD og til nu, er der sket markante fremskridt i at sikre et effektivt krisehåndteringsberedskab for banker. Samtidig er beredskabet kendetegnet ved at være baseret på en stadig større grad af koordinering og ensretning mellem de enkelte medlemslande.

Europa-Kommissionens offentliggjorte CMDI-pakke, inkl. konsekvensanalyse, pressemeddelelse, Q&A mv. kan tilgås via følgende link:

https://finance.ec.europa.eu/publications/reform-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework_en