Selskabet af 1.9.2008

Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs er den tidligere Roskilde Bank.

Selskabet afhændede sin bankvirksomhed til en ny Roskilde Bank ved en overdragelsesaftale af 24. august 2008. Overdragelsesaftalen blev endeligt godkendt af Finanstilsynet den 6. oktober 2008. Samme dag anmeldte selskabet betalingsstandsning over for skifteretten, og selskabet har efterfølgende ændret navn til det nugældende navn "Selskabet af 1. september 2008 A/S".

Selskabets bestyrelse konstaterede efter indstilling fra det af skifteretten udpegede tilsyn i februar 2009 at betingelserne for at opretholde betalingsstandsningen ikke var opfyldt, og at selskabet var insolvent hvorfor bestyrelsen indgav konkursbegæring til Skifteretten i Roskilde den 26. februar 2009.

Skifteretten afsagde konkursdekret den 3. marts 2009.

Skifteretten beskikkede advokat Jørgen Holst, Holst, Advokater, Hans Broges Gade 2, DK-8100 Århus C, som kurator i konkursboet.