Aftale om kompensation til private investorer, der har investeret i Kalvebod-obligationer

Finansiel Stabilitet 28. maj 2019


Finansiel Stabilitet har indgået aftale med Forbrugerombudsmanden og konkursboet efter Amagerbanken A/S om tilbud om kompensation for tab til private investorer, som har investeret i Kalvebod obligationer.


Amagerbanken solgte i perioden 2005-2008 Kalvebod-obligationer til bankens privatkunder.


Obligationerne blev udbudt i forskellige serier, som havde det til fælles, at obligationernes underliggende risiko bestod i efterstillet kapital i en række mindre danske banker.


Forbrugerombudsmanden har efter at have undersøgt sagerne vurderet, at Amagerbanken ikke ydede en retvisende, relevant og fyldestgørende rådgivning til de omhandlede investorer i forbindelse med salget af obligationerne.


På den baggrund har Forbrugerombudsmanden, konkursboet efter Amagerbanken og Finansiel Stabilitet (på vegne af Finans III A/S, hvori de resterende aktiviteter efter Amagerbanken afvikles) indgået en aftale, der medfører, at investorer med lav eller moderat lav risiko, der i øvrigt opfylder nogle nærmere fastlagte kriterier, tilbydes en kompensation på dividende af 60 % af det tab, der er lidt på obligationerne. Aftalen er offentliggjort på Finansiel Stabilitets hjemmeside - link.


Kunder, der tilbydes erstatning efter aftalen, vil modtage et tilbud fra Finansiel Stabilitet inden den 4. oktober 2019


Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11
Eventuelt via pressetelefon, telefon 24 76 35 90