Fakta om Garantiformuen

Garantiformuen er den danske garantiordning for indskydere og investorer, hvis formål er at yde dækning til indskydere og investorer i institutter, der er omfattet af Garantiformuens dækning, i tilfælde af et instituts rekonstruktionsbehandling eller konkurs.

Garantiformuen er oprettet ved lov om en garantiordning for indskydere og investorer.

Formuens dækning gælder både for privatpersoner og juridiske personer (selskaber mv.), der har indskud og værdipapirer i danske institutter.

Data om Garantiformuen:
Garantiformuen
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 København K

Mail gii@gii.dk
Telefon +45 33 14 62 45