Investerings- og forvaltningsafdelingen

Fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF’ere) skal årligt indberette relevante oplysninger til beregning af instituttets indeståelse overfor Garantiformuen til Finansiel Stabilitet, såfremt disse ikke indberettes til Finanstilsynet.

Skemaer til brug for indberetningen i 2019 vil blive gjort tilgængelige i marts 2019.

Indberetningsskemaet udfyldes og indsendes elektronisk (Excel-format) til indberetning@finansielstabilitet.dk senest den 31. april 2019. Indberetningen af oplysninger skal ske på grundlag det reviderede og godkendte årsregnskab.
Finansiel Stabilitet udsender oplysninger om årets indeståelser senest 15. juni 2019 med opfyldelse heraf den 1. juli 2019.

Senest tilgængelige indberetningsskema kan hentes her.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til indberetning@finansielstabilitet.dk.

Det er muligt at sende sikker e-post - dvs. signeret eller krypteret e-post til Finansiel Stabilitet. 

Finansiel Stabilitet kan ikke hjælpe med teknisk support i forbindelse med afsendelse af sikker e-post. I stedet henviser vi til Nets DanID.

Lovgrundlag:

Læs mere her.