Investerings- og forvaltningsafdelingen

Fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF’ere) skal årligt indberette relevante oplysninger til beregning af instituttets indeståelse overfor Garantiformuen til Finansiel Stabilitet, såfremt disse ikke indberettes til Finanstilsynet.

Skemaer til brug for indberetningen i 2020 vil blive gjort tilgængelige i marts 2020.

Indberetningsskemaet udfyldes elektronisk (Excel-format) via SharePoint senest den 31. april 2019. Indberetningen af oplysninger skal ske på grundlag det reviderede og godkendte årsregnskab.
Finansiel Stabilitet udsender oplysninger om årets indeståelser senest 15. juni 2020 med opfyldelse heraf den 1. juli 2020.

Tilmelding til sharepoint sker ved at klikke her.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til indberetning@finansielstabilitet.dk.

Det er muligt at sende sikker e-post - dvs. signeret eller krypteret e-post til Finansiel Stabilitet.
Læs mere om sikker e-post

Finansiel Stabilitet kan ikke hjælpe med teknisk support i forbindelse med afsendelse af sikker e-post. I stedet henviser vi til Nets DanID.

Lovgrundlag:

Læs mere om lovgrundlaget her.