Restruktureringsafdelingen

Oplysninger til brug beregning af restruktureringsafdelingens indeståelser indberettes som en del af oplysningerne til pengeinstitutafdelingen.

Finansiel Stabilitet udsender oplysninger om årets indeståelser senest 30. juni 2020.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til indberetning@finansielstabilitet.dk.

Lovgrundlag:

Læs mere om lovgrundlaget ved at klikke her.