Realkreditafdelingen

Realkreditinstitutter skal årligt indberette oplysninger til Finansiel Stabilitet til brug for Garantiformuens bidragsberegning.

Indberetningen til Afviklingsformuen og Garantiformuen er samlet i et fælles indberetningsskema.

Som noget nyt i 2020 vil indberetningen til Afviklingsformuen og Garantiformuen foregå digitalt via SharePoint, hvilket er en online løsning, hvor instituttet har adgang til en mappe, som kun instituttet og Finansiel Stabilitet kan tilgå (Fortsat i Excel format).

1-3 medarbejdere vil blive oprettet som brugere og vil få adgang til SharePoint, hvor indberetningsskemaet kan tilgås og udfyldes.

Skemaet udfyldes elektronisk (Excel-format) direkte i SharePoint og eventuelle ændringer til indberetningen kan frem til fristen d. 31. januar 2020 indføres direkte i skemaet i SharePoint. Efter fristen vil skemaet blive låst for redigering og seneste version vil være den gældende.

For at få adgang til SharePoint bedes instituttet udfylde et skema, som kan findes her:
Klik her for at downloade bilag 1 

Vi beder samtidig instituttet om at godkende, at Finansiel Stabilitet på vegne af henholdsvis Garantiformuen og Afviklingsformuen fremadrettet kan kommunikere med instituttet via e-Boks.

Revisorerklæringen kan for de institutter, som er omfattet af både Afviklingsformuen og Garantiformuen, afgives som én erklæring. Såfremt der afgives en samlet erklæring, skal erklæringen være underopdelt på henholdsvis Afviklingsformuen og Garantiformuen. Revisorerklæringen uploades i SharePoint senest d. 13. marts 2020.

Finansiel Stabilitet udsender oplysninger om årets bidrag for 2020 senest den 15. april 2020 med betalingsfrist den 1. maj 2020.

Finansiel Stabilitet har fra Finanstilsynet indhentet en række af de oplysninger, som skal benyttes ved indberetningen. Oplysningerne vil være tilgængelige i SharePoint. Finansiel Stabilitet indestår ikke for korrektheden af data og det er således instituttets eget ansvar at sikre, at de oplysninger som i sidste ende indsendes til Finansiel Stabilitet, og finder anvendelse til brug for bidragsberegningen i 2020, er korrekte.

Finansiel Stabilitet udsender oplysninger om årets bidrag for 2020 senest den 15. april 2020 med betalingsfrist den 1. maj 2020.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til indberetning@fs.dk

Det er muligt at sende sikker e-post - dvs. signeret eller krypteret e-post til Finansiel Stabilitet.
Klik her for at læse mere om sikker e-post

Finansiel Stabilitet kan ikke hjælpe med teknisk support i forbindelse med afsendelse af sikker e-post. I stedet henviser vi til Nets DanID.

Lovgrundlag:
Klik her for at læse mere om lovgrundlaget for indkrævning til Garantiformuen.