Realkreditafdelingen

Realkreditinstitutter skal årligt indberette oplysninger til Finansiel Stabilitet til brug for Garantiformuens bidragsberegning.

Skemaer til brug for indberetningen i 2019 vil blive gjort tilgængelig i december 2018.

Indberetningsskemaet udfyldes og indsendes elektronisk (Excel-format) til indberetning@finansielstabilitet.dk senest den 31. januar 2019. Indberetningsskemaet skal ledsages/efterfølges af revisorerklæring. Revisorerklæringen skal være Finansiel Stabilitet i hænde senest den 15. marts 2019.

Revisorerklæringen kan for de institutter, som er omfattet af både Afviklingsformuen og Garantiformuen, afgives som én erklæring. Såfremt der afgives en samlet erklæring, skal erklæringen være underopdelt på henholdsvis Afviklingsformuen og Garantiformuen.

Finansiel Stabilitet udsender oplysninger om årets bidrag for 2019 senest den 15. april 2019 med betalingsfrist den 1. maj 2019.

Senest tilgængelige indberetningsskema kan hentes her.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til indberetning@finansielstabilitet.dk.

Det er muligt at sende sikker e-post - dvs. signeret eller krypteret e-post til Finansiel Stabilitet. 

Finansiel Stabilitet kan ikke hjælpe med teknisk support i forbindelse med afsendelse af sikker e-post. I stedet henviser vi til Nets DanID.

Lovgrundlag:

Læs mere her.